STYRK JERES INNOVATIONSKRAFT

Alt tyder på, at innovation og nytænkning i stort set alle private og offentlige virksomheder bliver de næste års sort. Vi skal crowdsource, co-create og involvere brugere og borgere.  For kommunikation, HR og markedsføringsfunktionen rummer det kæmpe muligheder. Workshoppen er designet til dig, der vil udnytte disse muligheder og være med forrest i at understøtte innovationsarbejdet kommunikativt.

 

Kan kommunikationsfolk, HR- og markedsføringsfolk hjælpe virksomheder med at udvikle nye produkter, services og måder at arbejde på? JA, vi kan. Og hvis ikke vi kan, så kommer vi til at kunne det. Innovationsunderstøttende kommunikation kræver imidlertid, at vi ser på os selv og vores virke på nye måder. Og at vi tør gøre tingene anderledes, end vi plejer. Hvordan vi gør, får du indblik i i denne workshop, hvor du udover at blive klædt på til innovationskommunikation generelt vil se på, hvordan du vil kunne bruge det hjemme i egen virksomhed.

 

Efter workshoppen vil du: 

  • Vide hvorfor der sættes fokus på innovation i de kommende år, og hvorfor kommunikation, HR og markedsføringsfunktionen er oplagte partnere heri.
  • Få kendskab til de nogle af de nyeste trends inden for innovationsunderstøttende intern og ekstern kommunikation samt markedsføring, herunder crowdsourcing og co-creation.
  • Konkretisere hvor i din organisation, der kunne være et potentiale i at bruge innovationsunderstøttende kommunikation
  • Have mulighed for at få feedback på, hvordan I i din virksomhed vil kunne bruge innovationsunderstøttende kommunikation.

 

 

Tid og sted: Afholdes næste gang august 2014. Kontakt os for nærmere info.