Om os

Som kunde i Strategize vil du opleve, at vi samarbejder ret fleksibelt. Vi har ikke en stor stab af fastansatte medarbejdere, som skal holdes kørende uanset hvilke udfordringer, vores kunder står overfor. Vi er to overordnede kunde- og projektansvarlige, som enkeltvis eller sammen udgør den røde tråd fra start til slut i alle projekter. Vi er uformelle i vores facon, men er knivskarpe på analysen, konceptet, strategien og implementeringen. Og vi tager ansvar for alle dele af projektet; fra opstart til I er i mål med de ønskede resultater.

 

Det fleksible setup med en lille stærk rådgiverkerne, gør det muligt for jer, hvis I vælger at bliver kunder hos os, at få lige præcis de spidskompetencer med om bord, som jeres projekt har størst gevinst af. Spidskompetencer som vi kender rigtigt godt efter samlet set mere end 30 års arbejde med kommunikation, ledelse og strategi. Med et Strategize-samarbejde behøver I derfor ikke at nøjes. I får adgang til de bedste filmskabere, grafikere, eventmagere, journalister, social media folk, proceskonsulenter mv. når der er brug for det. Men I får også studentermedhjælperne eller lov til selv at gøre dele af arbejdet, hvis det er mest hensigtsmæssigt for projektets succes og økonomi. I får med andre ord gode forudsætninger for at kunne få mest mulig ud af jeres ressourcer. 

 

Samarbejdsprocessen

Hvis I indgår et samarbejde med Strategize, vil I fra begyndelsen være med til at definere rammerne for samarbejdprocessen, så den afspejler opgavens omfang og indhold samt de ønsker og behov, I har. 

 

Mange af de projekter, vi er involveret i, gennemløber overordnet set tre faser (som indimellem kører parallelt): Udfordring, udvikling og udbredelse. 

 

  1. Udfordringsfasen: Selvom vi i Strategize generelt er eksperter i forretningsstrategi, kommunikation og ledelse, så er I de største eksperter på jeres egen udfordring. I har således den bedste ide om, hvilken forskel I ønsker med det projekt, vi skal samarbejde om. Når det er sagt, så er det vores erfaring, at vi tilfører stor værdi, når vi tidligt i et projekt, hjælper til med at skærpe den udfordring, som I ønsker løst. Vi indleder derfor de fleste projekter med at indsnævre projektets overordnede mål, succeskriterier, indsatser, aktører, tidsramme mv. så det bliver klart, hvad der skal nås – og nogen gange også, hvad der ikke skal nås med de rammer, der er. Det er på baggrund af denne afklaring, at vi fra Strategize sætter det team, som vil give jer størst succes.
  2. Udviklingsfasen: Når projektets mål og rammer er defineret, gennemfører vi den analyse, bruger de big data, udvikler det kreative koncept, den overordnede fortælling eller de løsninger, som projektet har for øje. Í denne proces involverer vi ofte jeres ledelse, ansatte, kunder, brugere og samarbejdspartnere. Både fordi de skal eje de løsninger, som der skabes. Men også fordi selve samskabelsesprocessen kan være yderst frugtbar. Udviklingsfasen resulterer ofte i både nye indsigter, strategiske valg, strategier, handlingsplaner, idekataloger mv.
  3. Udbredelsesfasen: Mange konsulentopgaver slutter med udviklingen af de gode ideer. Hvis I samarbejder med Strategize hjælper vi jer også gerne med at implementere helt i bund. Enten hvor vi varetager arbejdet for jer, eller  hvor vi hjælper til og understøtter jeres arbejde fra sidelinien. Udbredelsesfasen er den flerårige indsats, som både kan handle om at få folk med; gennemføre kulturforandringen; implementere de nye ideer, så ledere og medarbejdere lever dem; lave videoer, events, elektronisk og trykt materiale som understøtter den nye fortælling; undervisningsmaterialer, apps mv. Det er også i denne fase, at vi måler resultaterne af vores indsatser, evaluerer og giver jer læring af processen.

 

Historien om Strategize

Strategize startede op i efteråret 2012 af Jacob og Zira (læs mere længere nede på siden), og med dem blev der tilknyttet folk der kom med erfaringer som ledere, konsulenter og kommunikationsfolk i statslige institutioner, organisationer, kommuner og konsulentvirksomheder. Ideen var at bygge bro over det hul, der mange steder opleves mellem ledelsesintentioner og strategi og så den måde der kommunikeres på.

 

Ambitionerne var store. Udgangspunktet mere enkelt ... en kælderbiks med kant og egen forhave lidt nord for København. Selvom flyttekasserne i starten stod tæt og rodet på kontoret ikke adskilte sig markant fra Steve Jobs virksomhedsopstart i en garage (uden sammenligning i øvrigt – vi har fx ingen frugter i vores logo), så var missionen klar - at løse forretningsstrategiske udfordringer effektivt ved at revitalisere brands, identiteter og fortællinger, understøtte kulturforandringer og skærpe ledelsefokus.

 

Det har der formentlig været brug for. I dag løser vi opgaver i hele Danmark og i flere europæiske lande. Den røde tråd er koblingen mellem strategi, ledelse og kommunikation. Forretningsstrategisk, samskabende og med kant.

Jacob Søby Bang

Jacob er stifter og indehaver af Strategize.  Han er en flittigt brugt facilitator, foredragsholder, topledercoach og organisationsfortæller. Har været ansvarlig for statsbesøg, ministermøder og events med kongelige og kendisser, men arbejder ligeså fint med forandringsprocesser og innovation i yderste led med ’manden på gulvet’ og de afdelinger og enheder, som producerer og agerer.

 

Han har flere gange udviklet sites, som er blevet indstillet til ”Bedst på Nettet”-prisen, har vundet den, samt flere gange været ansvarlig for projekter, som er blevet indstillet til andre danske og europæiske kommunikationspriser. To gange har han været med til at vinde KomPrisen for årets bedste danske kommunikationsindsats – senest i 2012.

 

Før Strategize var Jacob kommunikationschef på KVL og Københavns Universitet. Der stod han i mere end syv år i spidsen for kommunikationsafdelinger med over 20 kommunikations- og markedsføringsfolk. Sideløbende har han ledet og stået i spidsen for kommunikations- og forandringssporet i forskningscenter OPUS, som i samspil med topforskere, stjernekokke og madmennesker  fra bl.a. Københavns Universitet, DTU og Aarhus Universitet, Meyers Madhus m.fl.  har skabt og mangfoldiggjort konceptet Ny Nordisk Hverdagsmad.

 

Før han selv gik ledelsesvejen, arbejdede Jacob som ledelses- og kommunikationsrådgiver i Advice. Har sidenhen med egen rådgivningsvirksomhed arbejdet som konsulent i over 10 år. Se mere på LinkedIn

Zira Søby Bang

Ledelses- og organisationskonsulent igennem 15 år; i dag i Strategize, og som selvstændig konsulent, tidligere forskningsassistent i universitetsverdenen og i jobs som rådgiver, politik- og konceptudvikler i større politisk ledede organisationer.

 

Igennem hele sin karriere har Zira beskæftiget sig med udvikling af ledelse, der gør en forskel for den forretning, hvori ledelsen finder sted. Hun har blandt andet udviklet og realiseret koncepter for ledelsesevalueringer, ledernetværk og udvikling af ledelsespolitikker. Hun har coachet og trænet over 100 ledere, og har i en årrække varetaget den interne ledelsesudvikling for en kommune.

 

Zira er oprindelig uddannet cand.scient.soc. i psykologi og socialvidenskab og har efteruddannet sig som proceskonsulent. læs mere på Linkedin