Cases

Strategize løser opgaver for stat, regioner, kommuner, fagforeninger, fonde, private virksomheder og interesseorganisationer i ind- og udland. Typisk videnstunge organisationer, som er stærke på deres felt og skal agere i en kompleks virkelighed med mange interessenter.


Brancher og områder 

Vores måde at arbejde på bruges på tværs af brancher og områder. Vi har blandt andet arbejdet inden for: 

 • Kommunikation
 • Velfærd og sundhed
 • Biotech og life sciences
 • Madkultur og fødevarer
 • Uddannelse og forskning
 • HR, ledelse og arbejdsmiljø
 • Natur, vand, miljø og teknik
 • Klima, energi og bæredygtighed
 • Socialpsykiatri og sosu-området

Strategize efterspørges

På tværs af vores ydelser, bliver Strategize ofte bedt om hjælp, når fokus er på forretningsstrategisk kommunikation og ledelse, herunder: 

 • Grundfortælling: At blive skarp på vision, mål, midler mm.
 • Optimering: At gøre en endnu større forskel med de ressourcer, der er.
 • Positionering: At blive mere kendt for det rigtige hos de relevante
 • Agenda setting: At skabe og sætte den væsentligste dagsorden
 • Engagement: At opnå bedre resultater og større trivsel gennem involvering af medarbejdere, borgere eller andre nøgleinteressenter

Samarbejdsmodeller tilpasset jeres behov

I nogen sammenhænge bruges Strategize som fast partner over flere år. I andre bruges vi til at løse helt afgrænsede opgaver som fx inspirationsforedrag, ekspertvurderinger, strategiseminarer, udvikling og facilitering af camps og konferencer, akut ledelsessparring mm. Du er altid velkommen til at kontakte os for en drøftelse af, hvordan Strategize kan hjælpe jer.

 

  on this site