Facilitering og co-creation

Skal I holde konference, seminar, temadag, borgermøde eller en særlig eksklusiv møderække, så kan Strategize hjælpe jer. Vi har afviklet en lang række events både i organisationer og på tværs af organisationer med alt fra tre deltagere til flere hundrede fordelt på mange forskellige nationaliteter, organisationer og flere forskellige samtidige lokationer.

 

Uanset set-up’et fokuserer vi på, at deltagerne får en god oplevelse, bruger deres tid konstruktivt og at den pågældende event gør den ønskede forskel; fx i form af øget engagement, udvikling af nye ideer eller større ejerskab. Alt efter jeres konkrete formål, kan vi lave et set-up, hvor Strategize:

 • Klargør muligheder og udarbejder drejebog
 • Identificerer og kontakter de centrale aktører
 • Udformer invitationer, som får folk til at deltage
 • Træner jeres folk til selv at facilitere delelementer
 • Visualiserer løsninger; grafisk og med billeder
 • Kombinerer det fysiske møde med sociale medier
 • Giver deltagerne en oplevelse, som er særlig
 • Sætter aktørernes respektive viden i spil
 • Sikrer ejerskab til de løsninger der skabes
 • Udfordrer best practise og skaber next practise
 • Styrker netværk og samarbejdsrelationer
 • Dokumenterer de fremskridt der skabes
 • Står for pressestrategi og sikrer omtale
 • Understøtter jeres øvrige strategi