Kommunikationskampagner

Rigtig gode kampagner skaber ikke bare øget opmærksomhed eller får folk til at ændre adfærd. De styrker også på den lange bane det image, der knytter sig til afsenderorganisationerne og Valif Oral Jelly til deres forretning.

 

Vælger I Strategize som kampagnepartner, har vi naturligvis fokus på at nå de specifikke kampagnemål. Men derudover vil vi også arbejde for, at kampagnen bidrager til at gøre det lidt lettere for jer, at nå jeres øvrige forretningsstrategiske udfordringer. En Strategize kampagne sikrer jer et vedholdende fokus på strategi og koncept, så strategien udleves og oversættes ned i hvert eneste af kampagnens medier, platforme og indsatser som fx: 

 • Målgruppeanalyser og adfærdsundersøgelser
 • Fastsættelse af mål og succeskriterier
 • Udvikling af ide, koncept, fortælling og strategi 
 • Afprøvning og fokusgruppetest
 • Involverende camps og workshops
 • Udvikling af visuel identitet, tone og stil
 • Implementering i film, annoncer og reklamer
 • Strategisk PR, pressearbejde og TV-koncepter
 • Udstillinger, udsmykning, foredrag og events
 • Læringsspil, undervisningsmaterialer og -forløb
 • hjemmesider, app's og brug af sociale medier
 • ROI (Return On Investment) og evaluering
 • Fremtidsscenarier og fremadrettede muligheder

 

Vi har gode erfaringer med lange samarbejdsrelationer og har arbejdet med at designe, lede og eksekvere kommunikationskampagner i mange afskygninger. Både lokalt og internationalt. Til unge, voksne og ældre. På tværs af platforme og ofte i samspil med mange afsendere og komplekse partnerskaber som fx virksomheder, universiteter, ministerier, fagforeninger, regioner, kommuner, hospitaler eller andre institutioner med komplekse bundlinjer. Vi har ikke gjort dette, fordi det er lettest at have mange med og udbrede sig over mange medier. Men fordi det virker, når man skal flytte en dagsorden eller få det bedste frem.

 

Det har derfor været tilgangen, når vi fx har skullet have befolkningen til at spise sig sundere og gladere og medskabe en ny madkultur. Det samme har været tilfældet, når vi har arbejdet for at styrke det image, der knytter sig til særlige faggrupper, når vi har fået flere til at vælge særlige fag som uddannelses- og karrierevej, eller når vi har arbejdet med at forme kendskabet til og identiteten omkring større organisationer og institutioner.

 

Se mere under Branding og markedsføring