Ledelsesudvikling

Hvis du eller din ledergruppe ønsker udvikling, som adresserer de ledelses- og forretningsmæssige udfordringer, I står overfor, så har Strategize gode erfaringer med både her-og-nu sparring og lederseminarer. Nogle ledere har også haft gavn af, at vi har været faste sparringspartnere igennem flere år og stået til rådighed løbende.

 

Vælger I at få Strategize til at lave et ledelsesudviklingsforløb , så vil indholdet typisk blive struktureret omkring både organisationens behov og de behov, som du og den resterende ledergruppe har. Det vil fx kunne tage afsæt i at gøre jer bedre til fx:

 Strategisk lederskab

 • Tydeliggøre organisationens mission, vision, mål og værdier
 • Skærpe og synliggøre virksomhedens eller enhedens profil
 • Eksekvere strategien og skabe synlighed om gevinster
 • Få medarbejdere til at forstå og leve strategien
 • Sætte de dagsordner, der gør en forskel

 Personligt lederskab

 • Klargøre personlige ledelsesværdier
 • Blive klog på effekterne af egen ledelsespraksis
 • Give feedback så det virker bedre
 • Motivere medarbejdere og ledere
 • Styrke egen gennemslagskraft

 Performativt lederskab

 • Optræde stærkt i forskellige medier
 • Få jeres strategi aktiveret i uforudsigelige situationer
 • Lede møder med bedre resultater
 • Håndtere konflikter positivt
 • Bruge lejlighedstaler strategisk

 

Metodemæssigt tilpasser vi metoderne efter behov og præferencer. Vi benytter blandt andet individuelle coachingsamtaler, seminarer, workshops, ledernetværk, 360 graders målinger, organisations-surveys, lederevalueringer, praksislæring, videooptagelser, fokusgruppeinterviews mm.