ORGANISATIONSFORANDRINGER

Står I overfor eller midt i en større organisationsforandring, fx som følge af ny strategi, fusion, omstrukturering eller nedskæringer, så kan Strategize bidrage til, at I kommer styrket igennem.

 

Vi har gode erfaringer med at varetage alle dele af forandringsprocessen. Vi kan derfor rådgive gennem hele processen eller hjælpe jer med at udvikle og implementere den nye strategi og retning. Strategize:

 • Tilrettelægger forandringsprocessen med jer
 • Sikrer klare svar på de spørgsmål, I vil blive mødt med
 • Klargør mål, milepæle og tidsplan i forandringsprocessen
 • Skærper strategien og understøtter eksekveringen af den
 • Udfærdiger alt materiale (sites, breve, præsentationer mv.)
 • Udvikler værktøjskasse og forbereder organisationens ledere
 • Afvikler stormøder og laver drejebøger for lokale møder
 • Sikrer at der kommunikeres rettidigt til alle nøgleinteressenter
 • Udfærdiger og virkeliggør pressestrategi
 • Sikrer ejerskab blandt medarbejderne til forandringen
 • Sikrer at processen kobles til organisationens mål
 • Hjælper med at opnå de ønskede gevinster
 • Monitorerer og evaluerer fremskridtene i realiseringen
 • Fastholder og sikrer fejring af succeserne undervejs

 

Se mere under Forretning og strategi