ERFARINGER

DER VIRKER


Lær af det,

der er lykkedes!


Vi har arbejdet med at skabe bæredygtige transformationer indenfor mange forskellige områder.


Vores erfaring er, at det ofte er nogle af de samme dynamikker, der får indsatser til at lykkes. Selvom organisationer og situationer aldrig er ens. 


Nedenfor kan du se et udpluk af de områder, vi har erfaringer med. Erfaringer vi gerne sætter i spil sammen med jer.

Transformation af felter


For 20 år siden var natur- og ingeniørvidenskab felter, som i Norden havde relativ lille attraktionsværdi blandt unge og i befolkningen som helhed. Igennem 20 år har vi arbejdet med næsten alle facetter af at forandre dette felt i samspil med forsknings- og uddannelsesinstitutioner, virksomheder, fagforeninger, fonde, medier m.fl. Vi har blandt andet haft fokus på:

 • at kreere en ny fortælling om naturvidenskab og hvordan Engineering the Future er muligt og efterstræbelsesværdigt 
 • at skabe større stolthed og tydeligere identitet
 • at få flere unge til at søge uddannelserne 
 • at gøre det lettere for ingeniørtunge virksomheder at tiltrække medarbejdere
 • at øge fondsbevillinger til ny forskning
 • at styrke interessen for naturvidenskab i den almene befolkning generelt og blandt særlige aktører specifikt 

Transformation af steder


Bybranding, kommunebranding, eller stedbranding. Kært barn har mange navne. Igennem flere år har vi samarbejdet med en lang række offentlige og private aktører om at sætte steder på dagsordenen. Fokus har blandt andet været:

 • at revitalisere områder med nyt liv
 • at skabe attraktive brands
 • at udpege sigtelinjer i den fremtidige udvikling 
 • at øge lysten til at blive og bosætte sig
 • at tiltrække fondsmidler
 • at få flere unge studerende 
 • at sikre kompetent arbejdskraft 
 • at understøtte samarbejder mellem aktører
 • at skabe national politisk bevågenhed ... og målrettede bevillinger  

Transformation af kultur


Det, vi spiser, og måden vi spiser på, har kæmpe indflydelse på vores sundhed, livskvalitet, klima, natur og miljø. I en række samarbejder med centrale aktører fra styrelser til universiteter, virksomheder og organisationer har vi været optaget af, hvordan man kan påvirke og forandre vores madkultur, så den bliver mere bæredygtig. Vi har blandt samarbejdet om:

 • at udvikle brandet og fortællingen om Ny Nordisk Hverdagsmad
 • at øge kendskabet til og relevansen af kostråd
 • at få supermarkeder og andre aktører til at tage ansvar og gøre en forskel
 • at skabe kulturelle events som kan samle og understøtte en forandring
 • at øge interessen for og vidensniveauet om mad, madkultur, sundhed og livskvalitet.
 • at tiltrække fondsmidler   

Transformation af organisationer


Anderledes teknologi, nye markedsvilkår, politisk regulering, øget digitalisering, krav om vækst, stigende fokus på bæredygtighed eller indførsel af nye arbejdsgange. Forandringer kan komme mange steder fra og de kan være initeret indefra eller påkrævet af udefrakommende omstændigheder. Vi har arbejdet med et hav af dem og har blandt andet arbejdet med:

 • at gøre mening og retning kommunikerbar
 • at engagere nøgleaktører og forandringsagenter 
 • at træne og spare med ledere
 • at lave interne kampagner 
 • at udvikle og formidle nye, relevante employerbrands målrettet kommende medarbejdere 
 • at håndtere fyringskommunikation
 • at understøtte organisationsforandringer
 • at hjælpe med ved fusioner og opkøb. 

Lyst til at bruge vores erfaringer?


Vi har lavet meget andet, end det, der står ovenfor.

Så har I lyst, taler vi gerne med jer om,

hvorvidt vores erfaringer kan sættes i spil

i forhold til lige præcis den situation, I står i.