SKRÆDDERSYET

EKSPERTISE


Vores samarbejde tager altid afsæt i de mål, ambitioner og udgangspunkter, der er jeres.


For når jeres situation er særlig, skal I også tages særligt af.


I Strategize har vi både rådgivere, facilitatorer og producenter indenfor en række områder. Derfor bemander vi vores samarbejdsprojekter fleksibelt med forskellige specialister, alt efter opgavens indhold.________________
Typisk ligger vores ydelser

indenfor seks områder:

ANALYSE

forstå jeres fremtid bedre  

 • Scenarieudvikling
 • Trendanalyser
 • Brugerundersøgelser
 • Målgruppetest
 • Konkurrentanalyser
 • Imageundersøgelser
 • Fokusgrupper
 • Surveys
 • Interviews
 • Behovsanalyser
 • Trivselsundersøgelser

STRATEGI

skab klarhed om retningen

 • Kernefortællinger
 • Mission, vision og værdier
 • Agenda setting
 • Forretningsstrategi
 • Kommunikationsstrategi
 • Kommunikationspolitik
 • Bæredygtighedsstrategi
 • Rekrutteringsstrategi
 • Transformation og forandring
 • Innovationskultur
 • Serviceudvikling

LEDERSKAB

få flere til at lykkes

 • Sparring og ledelsesudvikling
 • 360c test og træning
 • Værdier og karriereafklaring
 • Budskabstræning
 • Medietræning
 • Krisehåndtering
 • Ledelsessimulation
 • Personligt lederskab
 • Stresshåndtering og resiliens
 • Dilemmaledelse
 • Medarbejdertrivsel mm.

INVOLVERING

mobiliser jeres interessenter

 • Partnerskaber og alliancer
 • Ambassadørprogrammer
 • Workshops og seminarer
 • Tænketanke
 • Camps
 • Konferencer
 • Konkurrencer
 • Events
 • Public affairs og møder
 • Udviklingsforløb
 • Læringsspil

KOMMUNIKATION

skab forståelse og handling 

 • Komplette kampagner
 • PR og pressehåndtering
 • Reklamer og annoncer
 • Film
 • Hjemmesider og intranet
 • Brochurer, plakater og postkort
 • Undervisningsmaterialer
 • Outdoor
 • Merchandise
 • Udstillinger
 • Sociale medier

BRANDING

vis hvem I vil være

 • Navneudvikling
 • Logo
 • Visuel identitet
 • Fotos og film
 • Design og grafik
 • Skiltning
 • Interiørdesign
 • Profilmaterialer
 • Visitkort
 • Grundfortælling
 • Budskabshierarki